Račun

From:

Maršala Tita 158
51410 Opatija

OIB
62630947764

Račun Number /S1/15
Račun Date 19. 02. 2017.
Due Date 28. 02. 2017.
Total Due 3.750,00 HRK
To:
JVP Opatija

Sv. Florijana 6
51410 Opatija

OIB
77008559622

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
1 Izrada mrežnog sjedišta
2.000,00 HRK2.000,00 HRK
1 Održavanje mrežnog sjedišta i hosting - godišnje
500,00 HRK500,00 HRK
1 Prijenos sadržaja s postojećeg mrežnog sjedišta i dodavanje novog sadržaja 500,00 HRK500,00 HRK
Sub Total 3.000,00 HRK
PDV (25%) 750,00 HRK
Total Due 3.750,00 HRK